Toezeggingen


« Terug


ID2377
OnderwerpTerugrapporteren uit BACVP overleg
Fractie
InhoudIn de uitwerking van het gebiedsgericht werken zal de Gedeputeerde terugkomen op het percentage van 20%, zoals dat is opgenomen in het coalitieakkoord. Gedeputeerde zal terugrapporteren aan de commissie NLG over het overleg van 19 september 2019
Behandeld inNLG
Behandeld in datum9/9/2019
Behandeld in agendaNatuur Landbouw & Gezondheid 09-09-2019 > 5.a Gelegenheid input mee te geven aan gedeputeerde voor het BACVP overleg nav Motie 30-2017 Tegemoetkoming preventie wildschade (B-agenda NLWM 25-02-2019)
Behandelen inNLG
Stand van zakenMededeling in enige vorm volgt nog.
Behandelen in agendaNatuur Landbouw & Gezondheid 14-10-2019
PortefeuillehouderRommel, E.
Einddatum11/25/2019
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst