Toezeggingen


« Terug


ID2401
OnderwerpActieprogramma Klimaat
Fractie
InhoudKijkend naar de doelstellingen tot 2030 met een doorkijk naar 2050, is het Klimaatakkoord zeer ambitieus. Bijna alle fracties vinden het een omvangrijk pakket. Hoe verhouden zaken zich tot elkaar en hoe wordt het overzicht gehouden? Naast het Klimaatakkoord ligt er ook nog een ambitieus Coalitieakkoord. Gedeputeerde Stigter begrijpt de behoefte om overzicht te houden en zegt toe dit overzicht bij elkaar te brengen in een actieprogramma, van waaruit de Staten kunnen meepraten en meesturen en waarin men de samenhang kan zien.
Behandeld inRWK
Behandeld in datum10/17/2019
Behandeld in agendaRuimte Wonen en Klimaat 17-10-2019 > 3.a Klimaat en Energie: Statenvoordracht Klimaatakkoord (A-agenda RWK 17-10-2019)
Behandelen inRWK
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderStigter, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst