Toezeggingen


« Terug


ID2344
OnderwerpSubsidie bijenhotels
FractiePvdD
InhoudDan begin ik met motie 22 over de bijenhotels. Ik was de laatste keer afwezig in NLWM en ik begrijp dat daar een inspreker was en dat hij ook Noord-Holland complimenten gaf over het bijenbeleid. In ieder geval dat de bijen het goed doen in Noord-Holland. Dat vind ik altijd heel mooi om te horen natuurlijk. Ik zou deze motie van de heer Van Liere willen afraden, omdat de administratieve lasten hoger zijn dan die 5.000 euro als wij de subsidieregeling nu in het leven gaan roepen. Ik zou iets anders willen toezeggen. Juist voor dit soort initiatieven hebben wij het Groenfonds. Dat doen wij samen met het IVN. Ik kan u de toezegging doen als u deze in deze vorm intrekt, dat ik ervoor zorg dat er contact wordt opgenomen met de initiatiefnemer en dat wij kijken of wij binnen dat Groenfonds hiervoor een oplossing kunnen vinden. Anders ben ik nu veel duurder uit dan die 5.000 euro om dit allemaal te gaan regelen. Dus ik geef u dat graag mee. Mocht daar nog een financiële uitdaging zijn, dan lossen wij dat gewoon op.
Behandeld inPS
Behandeld in datum7/9/2018
Behandeld in agendaPS 09-07-2018 > 10 Kaderbrief 2019 (VD-38).
Behandelen inNLWM
Stand van zaken
Behandelen in agendaNatuur, Landbouw, Water & Milieu 24-09-2018
PortefeuillehouderTekin, A.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metNatuur, Landbouw, Water & Milieu 24-09-2018
Afgedaan met tekstCommissie geïnformeerd met mededeling in vergadering