Toezeggingen


« Terug


ID2502
OnderwerpPDENH
Fractie
Inhoudmw Zaal: zegt toe om wanneer wordt overgegaan naar de beheerfase en de ROM de opstartfase heeft afgerond, het hele ecosysteem zal worden geëvalueerd waarbij wordt nagegaan of bepaalde vormen van innovatief ondernemerschap ontbreken bij een van de mkb-instrumenten
Behandeld inEFB
Behandeld in datum6/20/2022
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 20-06-2022 > 10.a PDENH: Brief GS aan PS inz. Aantredende beheerfase Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH)
Behandelen inEFB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderZaal, I.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst