Toezeggingen


« Terug


ID2475
OnderwerpVoordracht geactualiseerde datastrategie 2021-2023
Fractie
InhoudHr. Stigter: - in de voortgangsrapportage wordt teruggekomen op het voorstel van de PvdD om de achterliggende technieken openbaar te maken; - meldt dat er nog een commissie ethiek in het leven moet worden geroepen en hierbij zal de oproep van DENK zeker in acht genomen worden. Er volgt een terugkoppeling aan PS over het betrekken van niet digitaal onderlegde mensen.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum6/14/2021
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 14-06-2021 > 9.a ICT: Voordracht geactualiseerde Datastrategie 2021 - 2023 (A-agenda EFB 14-6-2021)
Behandelen inEFB
Stand van zakenVoortgangsrapportage in EFB september 2022
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderStigter, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst