Toezeggingen


« Terug


ID2399
OnderwerpVerduurzaming woningvoorraad
Fractie
InhoudVoor de verduurzaming van de woningvoorraad is een regeling opengesteld. GS zullen volgen hoe dat loopt. Zij krijgen signalen van gemeenten dat de regeling goed aansluit bij de behoefte. Alle gemeenten doen mee. Gedeputeerde Stigter geeft aan dat vóór de zomer 2020 hierover wordt terug gerapporteerd.
Behandeld inRWK
Behandeld in datum10/14/2019
Behandeld in agendaRuimte Wonen en Klimaat 14-10-2019 > 4.a Voordracht Begroting 2020 en Memorie van Antwoord
Behandelen inRWK
Stand van zakenOp de C-agenda van RWK van 24-08-2020 staat een brief over de voortgang: Begin 2018 is het programma Verduurzaming bestaande woningvoorraad gestart. Dit programma stimuleert woningeigenaren hun woning te verduurzamen. Het programma is halverwege de looptijd en GS informeren PS per brief over de voortgang van het programma.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderLoggen, C.
Stigter, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst