Toezeggingen


« Terug


ID2479
OnderwerpConcept datacenterstrategie Noord-Holland
Fractie
Inhoud- grenzen clustering: datacenters kunnen zich vestigen op bedrijv.terreinen of wanneer het is vastgelegd in bestempl. Afspraken worden gevolgd die voor alle bedrijv.terreinen gelden: reg. afstemming. De grenzen worden bepaald door het ontbreken van mogelijkheden in een regio, tenzij er op een andere locatie mogelijkheden zijn. Er wordt gemonitord en gerapporteerd en mocht de beperking van de groei leiden tot andere afwegingen in het beleid, dan komen GS terug bij PS; - Bij hergebruik van restwarmte is nog sprake van techn. problemen; staat hoog op agenda want de restwarmte moet optimaal benut gaan worden. Hierover zal met de landelijke overheid in gesprek worden gegaan; - Wanneer PS akkoord gaan met de conceptdatacenterstrategie, dan zal deze worden aangepast en opnieuw worden voorgelegd. Vervolgens wordt de strategie geïmplementeerd in de provinciale ruimtelijke regels en zullen afspraken met gemeenten gemaakt worden. Hierover worden PS geïnformeerd; - Gedeputeerde Zaal zegt toe dat alle input van vandaag voor zover geen sprake is van tegenstrijdigheden, wordt verwerkt in de strategie. Gelijktijdig loopt het stakeholders participatietraject en daarna zal aan het einde van dit jaar een nieuwe versie gepresenteerd worden. Inwonersparticipatie vindt plaats per gemeente en per bestemmingsplan, maar met gemeenten zullen hier afspraken over gemaakt worden; - Groencertificaten is Rijksaangelegenheid; dit wordt aan de orde gesteld in gesprekken met Rijk. De clusters moeten zo goed mogelijk worden ingepast op basis van region. afstemming (Plabeka NHN en NHZ). GS rapporteren over voortgang in sector zelf en ook over effecten van de strategie, mn de clustering en het effect op de ruimte; - Het punt van ’bottom to the race’ zal continu gemonitord worden. Voorstel van de CU om eisen te stellen aan het energieverbruik en het verbruik af te stemmen op de beschikbaarheid van het moment, zal na toetsing van de haalbaarheid worden meegenomen naar de volgende versie.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum9/6/2021
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 06-09-2021 > 8.a Economie: concept datacenterstrategie Noord-Holland
Behandelen inEFB
Stand van zakenVoordracht Datacenterstrategie staat 17 januari 2022 op agenda EFB
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderZaal, I.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metEconomie Financiën en Bestuur 17-01-2022
Afgedaan met tekst