Toezeggingen


« Terug


ID2350
Onderwerpcombinatie stiltegebied en vochtig hooiland
FractieCDA
InhoudMw. Koning (CDA)... vraagt wat het begrip "stilte" betekent bij het realiseren van percelen vochtig hooiland. De heer Bond ... zegt toe de vraag van het CDA over de combinatie van stiltegebied en vochtig hooiland-percelen schriftelijk te beantwoorden.
Behandeld inNLWM
Behandeld in datum6/25/2018
Behandeld in agendaNatuur, Landbouw, Water & Milieu 25-06-2018 > 9.a Natuur/Recreatie/Ruimte: Bespreking Ontwerpwijziging PRV, onderdeel Natuur Netwerk Nederland (NNN) (B-agenda NLWM 25-06-2018, met uitnodiging EEB en RW)
Behandelen inNLWM
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderTekin, A.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metNatuur, Landbouw, Water & Milieu 24-09-2018
Afgedaan met tekstBrief C-agenda