Toezeggingen


« Terug


ID2352
OnderwerpArbeidsmarkt
Fractie
Inhoud- De heer Klein (CU/SGP) vraagt of de diploma’s van de interne opleiding bij Tata ook buiten de onderneming erkend worden. Kan de provincie iets meer doen aan public relations, want het aantal afgestudeerde technische VMBO’ers neemt af. Waar zit het knelpunt? Bij de evaluatie dienen concrete percentages benoemd te worden. Heeft het college meer budget nodig en zo ja, waar zou dit dan aan besteed worden? de heer Tekin: De vraag over het organiseren van een promotiecampagne zal aan de werkgevers voorgelegd worden. - De heer De Groot (D66) stelt voor een subcategorie van 67-plus te benoemen in het kader van de grens van 75 jaar die door de EU is opgelegd. Gedeputeerde Tekin zegt toe deze subcategorie in de volgende rapportage mee te nemen.
Behandeld inEEB
Behandeld in datum9/17/2018
Behandeld in agendaEconomie, Energie & Bestuur 17-09-2018 > 6.a Arbeidsmarkt: Brief GS aan PS inz. Midtermrapportage Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt (B-agenda EEB 17-9-2018)
Behandelen inEFB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderHoek van der, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst