Toezeggingen


« Terug


ID2346
OnderwerpSpreiding toerisme
Fractie
InhoudMw. Lagerveld (VVD) constateert dat toerisme van groot belang is voor de provincie, maar de spreiding van de toeristen is nog niet goed gerealiseerd. Alle toeristen gaan nog steeds naar Amsterdam, terwijl bijvoorbeeld Alkmaar ook en heel interessante stad is. De aangeboden links op diverse websites leiden niet tot de juiste informatie. Het linken naar goede websites kost bijna niets maar kan veel opleveren. een link naar de VVV's in Noord-Holland (op de website van Noord-Holland) zou een stap in de goede richting zijn. Er is nu een link naar Holland.com (van de NBTC) maar die is niet volledig. Zouden de Noord-Hollandse VVV's een link op de website kunnen krijgen en vice versa? Kan Noord-Holland de goede voorbeelden van de websites van de provincies Drenthe en Zeeland overnemen? de provincies Drenthe en Zeeland overnemen? Gedeputeerde Bond antwoordt dat er deze week een twee uur durend overleg met de staatssecretaris gepland staat waar onder andere de verdeling van het toerisme aan de orde komt. Noord-Holland heeft volgens hem meer te bieden dan Drenthe, maar het blijft lastig om toeristen naar een bepaald doel te leiden. Op de website NBTC wordt een compleet aanbod van de provincie aangegeven en kan op thema geselecteerd worden, dat is interessanter dan om te focussen op regionaal aanbod. Het is nog zoeken naar de balans, zoekvriendelijkheid op de websites en het voorkomen van overaanbod van informatie. Er zal een terugkoppeling worden gegeven van het overleg van woensdag a.s. met de staatssecretaris. 50% van de drukte in Amsterdam wordt overigens veroorzaakt door Nederlanders die meerdere keren per jaar in eigen land op vakantie gaan. Op basis van zoekopdrachten moeten de toeristen beter verdeeld worden, in samenwerking met de overige provincies en NBTC. Voor het einde van het jaar moet er een concreet plan van aanpak opgesteld zijn.
Behandeld inEEB
Behandeld in datum6/18/2018
Behandeld in agendaEconomie, Energie & Bestuur 18-06-2018 > 11 Rondvraag portefeuille dhr. Bond en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Bond behorende punten uit de c-agenda stellen).
Behandelen inEEB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderBond, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metEconomie, Energie & Bestuur 26-11-2018
Afgedaan met tekst