Toezeggingen


« Terug


ID2493
OnderwerpStelling van Amsterdam- Unesco- ontgrensing weiland Edam
Fractie
InhoudDhr. Zaal (GL) verwijst naar vragen van de SP over een weiland in Edam dat – met goedkeuring van UNESCO – ontgrensd zou worden wanneer het geen onderdeel meer is van de Stelling van Amsterdam. Nu blijkt het inundatiegebied te zijn, hetgeen wordt erkend door GS. Wat gaan GS doen? Gedeputeerde Pels is in gesprek met Edam en het Rijk om verschillende mogelijkheden te verkennen. PS worden na afronding van de gesprekken schriftelijk geïnformeerd over de voortgang en mogelijke oplossingen.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum2/14/2022
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 14-02-2022 > 9 Rondvraag portefeuille mw. Pels en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
Behandelen inEFB
Stand van zakenZie brief op c-agenda EFB 21-3-2022. Na commissie deze toezegging afdoen.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPels, Z.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metEconomie Financiën en Bestuur 21-03-2022
Afgedaan met tekst