Moties


« Terug


ID2618
OnderwerpStrikter beleid inzake toekenning van subsidies AANGEHOUDEN
InhoudPS verzoeken GS: Geen subsidies meer toe te kennen aan aanvragers namens stichtingen en verenigingen, als deze subsidies worden besteed bij bedrijven waar aanvragers zelf werkzaam zijn.
NummerM50-2018
StatusAangehouden
IndienerSluijs, D.J. van der (PVV)
Mede-indiener
FractiePVV
PortefeuillehouderStigter, E.
Stemverhouding
Datum PS11/12/2018
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS
Voorstel Presidiumnovember 2019: Presidium 4-11-2019 heeft besloten om de aangehouden moties niet meer op een lijst bij te houden. Derhalve worden alle nog openstaande aangehouden moties afgedaan. 23-11-2018: reden aanhouden motie uit notulen PS 12 en 19 november: "Gedeputeerde VAN DER HOEK: In het licht van het doet geen recht aan, wil ik iets zeggen over motie 50 van de PVV over subsidies. U komt tijdens de algemene beschouwingen met een specifieke casus. Dan lijkt het misschien gemakkelijk om op basis van wat er gezegd wordt, direct conclusies te trekken, maar ik ben voor zorgvuldigheid. Ik heb u toegezegd eerst de casus te bestuderen en ook in hoeverre hier een bestaande voorwaarde is overtreden, met andere woorden, is er nog een aanvullende regel nodig en nu loopt u op mijn beantwoording vooruit door een motie in te dienen. Als u nog wacht op beantwoording dan is een motie een zwaar middel om nu in te zetten. Die ontraad ik ook. De heer VAN DER SLUIJS (PVV): Ik heb gemeend de motie wel vast in te moeten dienen, maar ik houd hem aan. Ik wacht op uw antwoord."
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPresidium 04-11-2019
AgendapuntPS 12-11-2018 > 9.a Aangenomen en aangehouden moties/amendementen bij Begroting
Afgedaan met tekst
BijlageM50-2018.pdf