Moties


« Terug


ID2619
OnderwerpTussenevaluatie FBP Damherten AANGEHOUDEN
InhoudPS verzoeken GS: na de telling van 1 april 2019 een tussenevaluatie van het FBP damherten te maken
NummerM52-2018
StatusAangehouden
IndienerLiere, A.E. van (PvdD)
Mede-indiener
FractiePvdD
PortefeuillehouderBond, J.
Stemverhouding
Datum PS11/12/2018
Behandelen inNLWM
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium1-4-2019: dhr. Van Liere heeft in het Presidium van 4-3-2019 gemeld dat deze motie als afgedaan kan worden beschouwd. Motie afdoen per PS 4-3-2019. 23-11-2018: reden aanhouden motie uit notulen PS 12 en 19 november 2018: "Gedeputeerde BOND: Ik weet dat die eraan komt en wat de waarheid is en dat is wat er speelt. Wij maken dit plan af en er komt een evaluatie voordat het nieuwe beheerplan damherten wordt gemaakt. Dat is ook een vereiste. Het wordt gemonitord en wat ik met u wil doen, dat is dat ik in het voorjaar van 2019 na de telling van 2019, PS uitgebreid zal informeren over de voortgang en stand van zaken van het huidige Faunabeheerplan Damherten. De heer VAN LIERE (PvdD): Ik hou de motie aan. Ik ga hem agenderen bij de commissie en dan mag de gedeputeerde uitleggen en onderbouwen wat hij hier heeft gezegd."
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 04-03-2019
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM52-2018.pdf