Moties


« Terug


ID2660
OnderwerpLeefbaarheidsmonitor
InhoudPS verzoeken het college van GS: • In het kader van de uitwerking van de kaders van de Ieefbaarheidsfondsen een integrale provinciale leefbaarheidsmonitor te ontwikkelen, waarin gebiedsgericht zoveel mogelijk factoren welke van invloed zijn op een gezonde en vitale leefomgeving worden meegenomen;
NummerM96-2019
StatusAangenomen
IndienerLeerink, G.L.J. (PvdA)
Mede-indienerStrens, A.J.C.E. (D66)
Kostic, I. (PvdD)
Smaling, E.M.A. (SP)
FractiePvdA, D66, PvdD, SP
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: FvD, CDA, PVV Voor: overige fracties Afwezig fractie Baljeu
Datum PS11/11/2019
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS10-08-2020 De monitor is meegenomen als onderdeel van het Programma Gezonde Leefomgeving. Een eerste versie van de monitor wordt in het voorjaar van 2021 aangeboden aan PS 25-03-2020 De monitor wordt onderdeel van het Programma Gezonde Leefomgeving. Het programmaplan wordt naar verwachting in mei door GS vastgesteld en daarna aan PS gestuurd. 29-01-2020 De leefbaarheidmonitor wordt meegenomen als onderdeel van het programma Gezonde Leefomgeving. In de loop van 2020 zal een eerste versie van de monitor worden gepubliceerd.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 11-11-2019 > 9.a Ingediende moties/amendementen
Afgedaan met tekst
BijlageM96-2019 AANGENOMEN online versie.pdf