Moties


« Terug


ID2656
OnderwerpVieren van seksuele en genderdiversiteit
InhoudPS verzoeken het college van GS: - om samen met de andere provincies met een boot deel te nemen aan de Canal Parade 2020; - hierover op korte termijn in overleg te treden met de andere provincies en de resultaten daarvan terug te koppelen aan PS;
NummerM91-2019
StatusAangenomen
IndienerKocken, R.P.M. (GroenLinks)
Mede-indienerZaal, I. (D66)
Doevendans, S. (PvdA)
Hartog, G.J.W. (VVD)
Kanik, E.B. (D66)
Kostic, I. (PvdD)
Hoogervorst, W. (SP)
FractieGroenLinks, D66, PvdA, PvdD, VVD, SP
PortefeuillehouderPels, Z.
StemverhoudingTegen: FvD, PVV, ChristenUnie Voor: Overige fracties Afwezig: fractie Baljeu
Datum PS11/11/2019
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS05-02-2020 In de PS-vergadering van 3 februari jl. hebben de Staten ingestemd met het voorstel van het Presidium om deze motie als afgedaan te beschouwen.
Voorstel Presidium23-01-2020: Gedeputeerde Pels heeft deze motie in commissie EFB van 20-01-2020 mondeling ter sprake gebracht. De commissie heeft in meerderheid ingestemd met afdoening deze motie. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 03-02-2020
AgendapuntPS-vergadering 11-11-2019 > 9.a Ingediende moties/amendementen
Afgedaan met tekst
BijlageM91-2019 AANGENOMEN online versie.pdf