Moties


« Terug


ID2615
OnderwerpGrootste duurzame waterstofcluster van Europa
InhoudPS verzoeken GS: - zich in te spannen om te doen wat binnen haar bereik ligt om zo de aanlanding van wind op zee in IJmuiden in combinatie met een waterstoffabriek mogelijk te maken; - zich in te spannen voor nader onderzoek naar waterstof en het gebruik van gasleidingen voor dit doel in Den Helder; - dit te doen bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) in samenspraak met het Rijk of aan de klimaattafels waar onderhandeld wordt over het Klimaatakkoord;
NummerM45-2018
StatusAangenomen
IndienerWiesehahn, M. (VVD)
Mede-indienerDoevendans, S. (PvdA)
Kam, de P.J. (CDA)
Klaassen, S. (D66)
FractieVVD, D66, CDA, PvdA
PortefeuillehouderStigter, E.
Stemverhoudingtegen: PVV voor: overige fracties
Datum PS11/12/2018
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS03-02-2020 Uitwerking vindt plaat in het kader van het uitvoeringsprogramma energietransitie NZKG. 27-08-2019: We zijn ambtelijk en bestuurlijk in overleg met het Rijk om de noodzaak voor aanlandingen in NH (NZKG en Den Helder) na 2030 onder de aandacht te houden. Ook zijn we ambtelijk in overleg met het Rijk over de aansluiting bij het Nationaal programma waterstof. Het belang van extra aanlandingen blijkt o.a. uit de integrale systeemstudie energie-infrastructuur en de Concept-analyse waterstof die Arcadis/TNO voor ons uitvoert. Waterstof kan een grote rol gaan spelen o.a. om de problemen in het elektriciteitsnetwerk te ontlasten. In het energielab dit najaar zetten we in op een gezamenlijke roadmap voor waterstof met alle partijen. Vanuit NZKG is brief naar minister Wiebes gestuurd naar aanleiding van de systeemstudie en ontwikkel-strategie NZKG. Inzet is een bestuurlijk overleg met EZK en BZK. Zowel in NZKG als NHN wordt zwaar ingezet op waterstof; beide regio’s ontwikkelen samen met partners waaronder de havens, kennisinstellingen en netbeheerders een programma waterstof. In NZKG is een van de acties de vorming van een consortium voor onderzoek naar een Nederlandse plant voor een 1 GW waterstoffabriek. Voorgesteld wordt de gedachte van de motie te verwerken in de inzet in ons economische en energietransitieprogramma voor NH breed en specifiek ook voor het NZKG en NHN en daarmee deze motie af te doen als afgehandeld en de acties te monitoren via de uitvoeringsprogramma’s. 27-03-2019: We zetten ons samen met NZKG en NHN in om de aanlanding van wind op zee zowel in Ijmuiden als Den Helder te realiseren. In het traject tot 2030 zullen er 3 kabels van 700 MW aan gaan landen bij IJmuiden. In het kader van de Noordzeestrategie 2030 zetten we in op enerzijds meer aanlandingen waarbij het noorden van NH goede uitgangspositie heeft. Anderzijds op een innovatiekavel voor waterstof bij het windpark IJmuiden Ver. - We hebben samen met de MRA, ORAM en het Ontwikkelingsbedrijf NHN een zgn.Energielab waterstof georganiseerd op 13-11-2018. Een zeer geslaagde dag waarbij ca. 70 vertegenwoordigers van industrie, transport, Rijk, kennisinstellingen etc zich lieten inspireren. Naar aanleiding hiervan is gezamenlijk met MRA en NHN een opdracht verleend voor een nadere analyse van de kansen en uitdagingen in Noord-Holland. De analyse met scenario’s en governance wordt weer getoetst in een tweede Energielab waterstof in najaar 2019.Inzet is om dan met alle partijen tot een globale roadmap te komen. - In dit onderzoek maar ook in de integrale systeemstudie op de schaal van NH wordt de benodigde infra voor waterstof- inclusief het gasnet meegenomen - Ook in de ontwikkelstrategie NZKG wordt de rol van waterstof nu uitgebreid verkend. Daarbij neemt de waterstoffabriek van Nouryon/Tata een prominente plaats in. Aan al deze trajecten neemt het Rijk nadrukkelijk deel. Verder participeren we in het RVO netwerk waterstof Noordelijke Randstad en hebben we via het IPO nadrukkelijk input geleverd voor het Klimaatakkoord
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM45-2018.pdf