Moties


« Terug


ID2663
OnderwerpDraagvlak klimaatakkoord
InhoudPS verzoeken het college van GS om: - Draagvlak voor de uitvoering van het energieakkoord als uitgangspunt te nemen wanneer keuzes over ruimtelijke ordening genomen moeten worden,
NummerM103-2019
StatusAangenomen
IndienerSanderse, M. (CDA)
Mede-indiener
FractieCDA
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: D66, PvdA, FvD, PvdD, fractie Baljeu Voor: overige fracties Afwezig: fracties ChristenUnie en fractie DENK
Datum PS11/18/2019
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS22-09-2020: Uit besluitenlijst GS d.d. 08-09-2020: In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! is klimaat een belangrijk thema. In het Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat (APK) worden de provinciale klimaatacties uitgewerkt. De acties betreffen de energie-infrastructuur, duurzame elektriciteitsopwekking, de gebouwde omgeving, de industrie, mobiliteit, landbouw en landgebruik, en de verduurzaming van de eigen organisatie. Het Actieprogramma laat in de volle breedte zien wat de provincie deze collegeperiode doet om in 2030 te komen tot 49 procent minder CO2-uitstoot. Besluit GS 08-09-2020: 1. Het Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat vast te stellen; 2. Dit Actieprogramma door middel van bijgaande brief ter bespreking aan PS aan te bieden; 3. PS te verzoeken Moties M68/11-11-2019, M103/18-11-2019, M106/18-11-2019, M107/18-11-2019, M111/18-11-2019, M69/11-11-2019, M45/30-9-2019 en M46/30-09-2019 als afgedaan te beschouwen. 15-07-2020 Wordt meegenomen in RES-proces 03-02-2020 Uitwerking wordt meegenomen in het RES proces.
Voorstel Presidium22-09-2020: voorstel Presidium/PS volgt nog.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 18-11-2019 > 10.b.1 Moties / amendementen bij Klimaatakkoord
Afgedaan met tekst
BijlageM103 AANGENOMEN.pdf