Moties


« Terug


ID2648
OnderwerpKlimaat en gevoel van urgentie.
InhoudPS verzoekt het college om: * In het licht van het actieprogramma “Klimaat En gevoel van urgentie” een duidelijk communicatietraject te ontwikkelen en dit voor te leggen aan PS.
NummerM45-2019
StatusAangenomen
IndienerGielen, A. (GroenLinks)
Mede-indienerVries, de A.T.B. (PvdA)
Smaling, E.M.A. (SP)
FractieGroenLinks, PvdA, SP
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: FvD, CDA, PVV, 50PLUS/PvdO. Voor: overige fracties (fractie DENK afwezig).
Datum PS9/30/2019
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS22-09-2020: Uit besluitenlijst GS d.d. 08-09-2020: In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! is klimaat een belangrijk thema. In het Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat (APK) worden de provinciale klimaatacties uitgewerkt. De acties betreffen de energie-infrastructuur, duurzame elektriciteitsopwekking, de gebouwde omgeving, de industrie, mobiliteit, landbouw en landgebruik, en de verduurzaming van de eigen organisatie. Het Actieprogramma laat in de volle breedte zien wat de provincie deze collegeperiode doet om in 2030 te komen tot 49 procent minder CO2-uitstoot. Besluit GS 08-09-2020: 1. Het Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat vast te stellen; 2. Dit Actieprogramma door middel van bijgaande brief ter bespreking aan PS aan te bieden; 3. PS te verzoeken Moties M68/11-11-2019, M103/18-11-2019, M106/18-11-2019, M107/18-11-2019, M111/18-11-2019, M69/11-11-2019, M45/30-9-2019 en M46/30-09-2019 als afgedaan te beschouwen. 15-07-2020 Wordt afgedaan bij het actieprogramma klimaat. 25-03-2020 wordt meegenomen in het actieprogramma Klimaat 03-02-2020 Uitwerking wordt meegenomen in het actieprogramma Klimaat.
Voorstel Presidium22-09-2020: voorstel Presidium volgt nog.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 30-09-2019 > 9 Startnotities Regionale Energiestrategieën (VD-65).
Afgedaan met tekst
BijlageM45-2019 aangenomen -online versie-.pdf