Moties


« Terug


ID2682
OnderwerpTata, Innovatie en werkgelegenheid
InhoudPS verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om: ­ zich naast de wettelijke handhavingstaken te richten op innovatie en duurzaamheid; ­ als overheid een actieve rol te spelen bij het realiseren van een duurzame staal- en ijzerindustrie; ­ te investeren in een evenwicht tussen het economische belang en de gezondheid van de omgeving; ­ Tata, andere relevante bedrijven en de omgeving actief bij de verdere uitwerking te betrekken en zoveel mogelijk gezamenlijk en eenduidig te communiceren.
NummerM52-2020
StatusAangenomen
IndienerBolkestein, M.N. (VVD)
Mede-indienerHeijnen, D.G. (CDA)
Smaling, E.M.A. (SP)
FractieVVD, CDA, SP
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: PvdD Voor: Overige fracties (Afwezig Fractie Denk)
Datum PS6/29/2020
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS10-08-2020 De motie wordt meegenomen bij de vaststelling van het definitieve programma Tata Steel 2020 – 2050
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM52-2020 Aangenomen.pdf