Moties


« Terug


ID2711
OnderwerpOnderzoek naar toepassing gelijkstroom
InhoudPS vragen het college van GS om te onderzoeken: - hoe er in de provincie gebruik zou gemaakt kunnen worden van gelijkstroom om knelpunten op te lossen voor de energietransitie; - hoe de eigen infrastructuur van de provincie gebruik zou kunnen maken van gelijkstroom en welke voordelen daar uit te behalen zijn.
NummerM178-2020
StatusAangenomen
IndienerKanik, E.B. (D66)
Mede-indienerVries, de A.T.B. (PvdA)
FractieD66, PvdA
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: FvD, CDA, PVV, fractie Baljeu Voor: Overige fracties (afwezig: fractie DENK)
Datum PS11/9/2020
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS24-08-2021 Op 28 mei 2021 hebben wij u per brief geïnformeerd over de uitvoering van deze motie en u voorgesteld de motie daarmee als afgedaan te beschouwen. Dit voorstel is geagendeerd voor de commissie RWK van 30 augustus 2021. 31-05-2021: uit GS-besluitenlijst d.d. 25-05-2021: De provincie Noord-Holland heeft een onderzoeksrapport toepassing van gelijkstroom opgesteld. PS hadden hierom gevraagd in motie Onderzoek naar toepassing van gelijkstroom (M 178-2020). De capaciteit van het huidige Noord-Hollandse elektriciteitsnet staat onder druk. De energietransitie, woningbouw en economische ontwikkelingen vragen meer en meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Daardoor zit de belasting van het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen aan zijn limiet. Dit noemen we congestie. Met het onderzoek is gekeken Onderzoeksrapport: Onderzoek naar toepassing van gelijkstroom (M 178-2020) naar de mogelijkheden om congestie op te lossen door middel van gelijkstroom. Besluit GS d.d. 25-05-2021: 1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport: Onderzoek naar toepassing van gelijkstroom (M 178-2020); 2. PS te informeren met brief; 3. PS te verzoeken motie (M 178-2020) als afgedaan te beschouwen. 09-04-2021 Een rapport over dit onderzoek zal naar verwachting in april/mei 2021 worden aangeboden aan PS. 04-01-2021 Het onderzoek naar gelijkstroom zal worden uitgevoerd. We verwachten de resultaten in april aan PS te kunnen presenteren.
Voorstel Presidium31-08-2021: cie RWK van 30-08-2021 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 31-05-2021: afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in cie RWK.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 13-09-2021
AgendapuntPS-vergadering 09-11-2020 > 9.1 Ingediende moties en amendementen bij Begroting
Afgedaan met tekst
BijlageM178-2020 -AANGENOMEN-