Moties


« Terug


ID2672
OnderwerpDak- en thuisloze jongeren
InhoudPS verzoeken het college - De Gedeputeerde Wonen in regionale gesprekken over flexibilisering van het woningaanbod, de mogelijkheden voor spoedzoekers en de noodzaak voor woon-zorg combinaties, ook nadrukkelijk te kijken naar oplossingen voor dak- en thuisloze jongeren in de betreffende regio.
NummerM19-2020
StatusAangenomen
IndienerWijnen, van T.K. (GroenLinks)
Mede-indienerVries, de A.T.B. (PvdA)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
FractieGroenLinks, PvdA, ChristenUnie
PortefeuillehouderLoggen, C.
StemverhoudingVoor: alle partijen.
Datum PS3/9/2020
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS04-09-2020: uit besluitenijst GS: Besluit 1. PS met bijgaande brief te informeren over de opvolging van de toezegging van de gedeputeerde wonen om aandacht te vragen voor woonruimte voor dak- en thuisloze jongeren; 2. PS met deze brief te verzoeken motie M19-2020 als afgedaan te beschouwen. 14-08-2020 Een brief met afdoeningsvoorstel volgt. Kan naar verwachting in de commissie RWK van september besproken worden. 30-03-2020 In de Woonagenda 2020-2025 wordt expliciet aandacht besteed aan het maken van afspraken met gemeenten (in woonakkoorden) We stellen voor hiermee de motie als afgedaan te beschouwen.
Voorstel Presidium22-09-2020: behandeling motie is uitgesteld in cie RWK van 21-09-2020 naar een andere commissiedatum. 04-09-2020/20-08-2020: brief GS met afdoeningsvoorstel wordt in een eerstvolgende commissievergadering van RWK besproken.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 09-03-2020 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM19-2020 AANGENOMEN.pdf