Moties


« Terug


ID2611
OnderwerpMotie onderzoek fietstunnel Linschotenlaan Hilversum AANGEHOUDEN
InhoudPS verzoeken GS: - PS te voorzien van een gedetailleerde en betrouwbare kostenraming van de fietstunnel bij de Van Linschotenlaan; - samen met de gemeente Hilversum ruimte te zoeken binnen nieuwe financiële kaders voor de realisatie van de tunnel; - daarvoor indien noodzakelijk de reserve TWIN-H, budget OV/1.1 HOV in het Gooi OV deels te gebruiken;
NummerM34-2018
StatusAangehouden
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indienerHoogervorst, W. (SP)
Pels, Z. (GroenLinks)
FractieCU-SGP, GroenLinks, SP
PortefeuillehouderTekin, A.
Stemverhouding
Datum PS10/8/2018
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium15-10-2018: reden aanhouden motie uit notulen PS 8 oktober 2018: “Gedeputeerde POST: Ik heb al eerder aan de heer Klein aangegeven, als hij daarover wil spreken in de commissie dan gaan wij dat gewoon doen. De heer KLEIN (CU/SGP): Dan zou ik de motie aan willen houden en hoeft hij niet in stemming te komen. Dan gaan wij er in de commissie over spreken.”
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM34-2018.pdf