Moties


« Terug


ID2815
OnderwerpMotie RES versnelling
InhoudPS dragen Gedeputeerde Staten op om: • de gemeenten nog meer te ondersteunen en ontzorgen rond het vertalen van zoekgebieden naar realisatiegebieden (plus bijbehorende infrastructuur) en gezamenlijk vaart te maken met de uitvoering van de RES’sen, • te verkennen op welke punten de provincie meer regie kan gaan nemen mocht de opgave echt niet gehaald worden, • te onderzoeken of met 1 loket, waar integraal alle provinciale regels/beleid die voor een RES zoekgebied of wind/zonproject gelden snel in beeld gebracht kunnen worden, een snellere afhandeling van vergunningsaanvragen bewerkstelligd kan worden, • De bovenstaande punten inhoudelijk terug te koppelen aan Provinciale Staten.
NummerM230-2022
StatusAangenomen
IndienerKanik, E.B. (D66)
Mede-indienerGielen, A. (GroenLinks)
Heijnen, D.G. (CDA)
Vries, de A.T.B. (PvdA)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
FractieD66, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingVoor: VVD, JA21, FVD, PVV, SP, 50plus/PvdO, DENK, Fractie Baljeu, N-NH.
Datum PS11/14/2022
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS21-02-2023: uit besluitenlijst GS d.d. 24-01-2023: Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief over de voortgang in de uitvoering van de motie “RES versnelling” (M230-2022). Besluit GS: PS met bijgaande brief te informeren over de voortgang in de uitvoering van de motie “RES versnelling” (M230-2022). 11-01-2023 Wij verwachten u in februari 2023 per brief te kunnen informeren over de voortgang van deze motie.
Voorstel Presidium21-02-2023: het afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in een van de commissievergaderingen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 14-11-2022 > 10 Begroting 2023 en Memorie van Antwoord (VD-55).
Afgedaan met tekst
BijlageM230-2022 AANGENOMEN.