Moties


« Terug


ID2647
OnderwerpUitvoering 'Provinciestrijd' 2019.
InhoudPS verzoeken het college om: * Namens de provincie Noord-Holland steun uit te spreken dat er vanuit de communicatieafdeling eenmalig financiën worden vrijgemaakt zodat de 'Provinciestrijd’ in november 2019 georganiseerd kan worden en er Noord-Hollandse jongeren geselecteerd kunnen worden voor de nationale jeugddebatten in de Tweede Kamer.
NummerM40-2019
StatusAangenomen
IndienerDoevendans, S. (PvdA)
Mede-indienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Zoon, F.A.S. (PvdD)
Gielen, A. (GroenLinks)
Kanik, E.B. (D66)
Kuiper-Kuijpers, C.D.M. (CDA)
FractiePvdA, CDA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie
PortefeuillehouderDijk van, A.
StemverhoudingUnaniem aangenomen (fractie DENK afwezig).
Datum PS9/30/2019
Behandelen inPresidium
Stand van zaken GS27-03-2020 Is al afgedaan. De motie is uitgevoerd. In 2019 is vanuit het budget van Communicatie eenmalig een bijdrage hiervoor beschikbaar gesteld aan de Nationale Jeugd Raad. De provinciestrijd heeft op 17 januari 2020 plaatsgevonden. Inmiddels hebben Provinciale Staten financiën beschikbaar gesteld om ook komende jaren verder te gaan met de Provinciestrijd. Geen onderwerp van GS
Voorstel Presidium23-04-2020: Samen met de Nederlandse Jeugdraad organiseerde de provincie op 17 januari ‘De Provinciestrijd Noord-Holland’ waarbij bijna 60 scholieren provinciale vraagstukken uitwerkten die waren opgesteld door beleidsambtenaren van de provincie Noord-Holland. Vooraf kregen zij op school een debattraining. Tijdens de dag debatteerden ze over verschillende stellingen, onderzochten de vraagstukken en pitchten daarna hun ideeën voor een jury van Statenleden bestaande uit Martijn Bolkestein, Klaas-Jeroen Terwal, Lars Voskuil en commissaris van de Koning Arthur van Dijk. Hiermee kan Motie 40-2019 (30-09-2019) Uitvoering 'Provinciestrijd' 2019, als afgedaan worden beschouwd. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 18-05-2020
AgendapuntPS-vergadering 30-09-2019 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM40-2019 aangenomen -online versie-.pdf