Moties


« Terug


ID2658
OnderwerpDraagvlak voor voedselvisie
InhoudPS verzoeken het college van GS: • bij het opstellen van de voedselvisie belanghebbenden(*) actief te betrekken - in het verlengde van het totstandkomingsproces van de Omgevingsvisie; (*) dus ook inclusief burgers/inwoners • bij het opstellen van de voedselvisie aan te sluiten op de nieuwe visie van het Rijk;
NummerM93-2019
StatusAangenomen
IndienerKapitein, A.C. (D66)
Mede-indienerCardol, M.T. (GroenLinks)
Leerink, G.L.J. (PvdA)
Wit, de B.G.P. (VVD)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
FractieD66, GroenLinks, PvdA, VVD, ChristenUnie
PortefeuillehouderZaal, I.
StemverhoudingTegen: FvD, CDA, PvdD, PVV
Datum PS11/11/2019
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS20-07-2020 In juni en augustus/september 2020 vindt de participatie plaats voor de voedselvisie. De participatie verloopt langs diverse lijnen en is ook interactief.  De experttafels (op diverse onderwerpen); experts worden gericht uitgenodigd. De verslagen daarvan en de gespreksnotitie komen op de website te staan.  Via de provinciale website: Opgave Vitaal Landelijk Gebied, de link naar de website staat bij de betrokken medewerkers in hun digitale handtekening  Via het platform Boer&Business in Balans (komt rond 1 augustus online)  Via het email adres: VitaalLandelijkGebied@noord-holland.nl  En op 26 mei was er een bestuurlijke tafel onder voorzitterschap van gedeputeerde Zaal.  Via de commissie NLG  Overige zich aandienende mogelijkheden, zoals bijeenkomsten, hoewel die door Corona beperkt zijn.  Via de gebruikelijke netwerken zoals de Greenports en Voedsel Verbindt. 31-03-2020 Op 24 maart is het voorstel voor de Agenda Vitaal Landelijk Gebied (AVLG) in GS geweest. Onderdeel van dat GS besluit is de manier waarop het de wereld buiten het provinciehuis bij het opstellen van de AVLG (waaronder de voedselvisie valt) wordt betrokken. Dit is mede om het draagvlak te vergroten. 28-01-2020 De voedselvisie wordt in samenhang met de andere benoemde visies uit het coalitieakkoord uitgewerkt binnen de opgave vitaal landelijk gebied. Als onderdeel van het opstellen van de opgave wordt met externe partners en PS gesproken. De manier waarop wordt momenteel uitgewerkt en zal t.z.t. aan GS worden voorgelegd.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 11-11-2019 > 9.a Ingediende moties/amendementen
Afgedaan met tekst
BijlageM93-2019 AANGENOMEN online versie.pdf