Moties


« Terug


ID2680
OnderwerpEducatie koloniaal Verleden
InhoudPS verzoekt het college van Gedeputeerde Staten: ­ jaarlijks stil te staan bij de jaarlijkse Keti Koti viering op 1juli; ­ organisaties gespecialiseerd in racisme, zoals onder andere Stichting Keti Koti Tafel te benaderen en te vragen of zij, i.s.m. de provincie, dialoogtafels wil organiseren over hoe racisme van invloed is op het dagelijks leven van Noord-Hollanders; ­ i.s.m. met een organisatie gespecialiseerd in racisme en slavernijverleden een tentoonstelling in het provinciehuis over racisme / structurele ongelijkheid en de rol van het provinciehuis als koloniaal erfstuk hierin te organiseren; ­ daarbij waar mogelijk zichtbaar verbinding te leggen met andere vormen van discriminatie; ­ PS over de voortgang hiervan te informeren.
NummerM48-2020
StatusAangenomen
IndienerKocken, R.P.M. (GroenLinks)
Mede-indienerDoevendans, S. (PvdA)
Vink, B.L. (D66)
Kostic, I. (PvdD)
Smaling, E.M.A. (SP)
Heijnen, D.G. (CDA)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
FractieGroenLinks, PvdA, D66, PvdD, SP,CDA, CU
PortefeuillehouderDijk van, A.
StemverhoudingVoor: GroenLinks, D66, PvdA, CDA, PvdD, SP, ChristenUnie, 50Plus/PvdO. Tegen: Overige fracties. Afwezig: Everduim
Datum PS6/29/2020
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS24-07-2020 Er wordt gewerkt aan een voorstel ter afdoening van deze motie. In het najaar ontvangt PS een brief over de implementatie van de motie.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM48-2020 Aangenomen.pdf