Moties


« Terug


ID2654
OnderwerpMotie Dierenwelzijn Meenemen bij Sponsoring Evenementen
InhoudPS verzoeken het college van GS om: dierenwelzijn mee te laten wegen in het beleid voor sponsoring van evenementen;
NummerM74-2019
StatusAangenomen
IndienerZoon, F.A.S. (PvdD)
Mede-indienerGielen, A. (GroenLinks)
Kanik, E.B. (D66)
Voskuil, L.Hj (PvdA)
FractiePvdD, PvdA, GroenLinks, D66
PortefeuillehouderHoek van der, J.
StemverhoudingTegen: VVD, 1x FvD, CDA, PVV CU Voor: overige fracties Afwezig fractie Baljeu
Datum PS11/11/2019
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS05-02-2020 In de PS-vergadering van 3 februari jl. hebben de Staten ingestemd met het voorstel van het Presidium om deze motie als afgedaan te beschouwen. 28-11-2019: uit besluitenlijst GS d.d. 26-11-2019: Besluit: 1. de uitgangspunten evenementensponsoring 2020-2023 vast te stellen. 2. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 3. PS met brief te verzoeken motie M74-2019 als afgedaan te beschouwen.
Voorstel Presidium21-01-2020: De indiener fractie PvdD adviseert om de motie nog niet af te doen; meerderheid commissie EFB d.d. 20-01-2020 heeft ingestemd met afdoening van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 28-11-2019: afdoeningsvoorstel komt in cie EFB van 21 januari 2020 aan de orde.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 03-02-2020
AgendapuntPS-vergadering 11-11-2019 > 9.a Ingediende moties/amendementen
Afgedaan met tekst
BijlageM74-2019 AANGENOMEN online versie.pdf