Moties


« Terug


ID2626
OnderwerpProvinciaal Actieplan Weidevogels
InhoudPS verzoeken GS: op deze manier een provinciaal actieplan voor het behoud van weidevogels op te stellen
NummerM18-2019
StatusAangenomen
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indienerKramer, F.J. (GroenLinks)
Alberts, R. (SP)
Liere, A.E. van (PvdD)
Weemhoff, C. (D66)
Papineau Salm, N. (PvdA)
FractieCU-SGP, Groen Links, SP, PvdD, D66, PvdA
PortefeuillehouderRommel, E.
Stemverhoudingtegen: VVD voor: overige fracties
Datum PS3/4/2019
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS19-08-2019: Het “verkenningsjaar NNN” is bijna afgerond en de intensieve samenwerking tussen partijen om NNN te realiseren gaat een belangrijke impuls betekenen voor de weidevogels. Terreinbeheerders, agrarische collectieven en LTO werken aan een overeenkomst en instrumenten voor pilotgebieden. Besluitvorming is in voorbereiding. Dit traject zien wij als een belangrijke pijler van een provinciaal actieplan weidevogels. Ook met andere partners in Noord-Holland zijn wij in overleg. 27-03-2019: De uitwerking vergt overleg met diverse organisaties. Dat is opgestart.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM18-2019 aangenomen.pdf