Moties


« Terug


ID2607
OnderwerpMotie partnerschap Statiegeldalliantie
InhoudGS heeft op 24 april besloten tot aansluiten bij de statiegeldalliantie en voorgesteld de motie als afgedaan te beschouwen. PS verzoeken GS om: Namens de provincie Noord-Holland steun uit te spreken voor de Statiegeldalliantie door zich hierbij aan te sluiten en het kabinet op te roepen nu echt werk te maken van statiegeld op flesjes én blikjes.
NummerM8-2018
StatusAangenomen
IndienerDoevendans, S. (PvdA)
Mede-indienerAlberts, R. (SP)
Keur-Polman, H. (CDA)
Klaassen, S. (D66)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Pels, Z. (GroenLinks)
FractiePvdA, GroenLinks, CDA, D66, ChristenUnie-SGP, SP
PortefeuillehouderHoek van der, J.
StemverhoudingTegen PVV en 50PLUS. Voor overige fracties( fractie ONH afwezig).
Datum PS3/26/2018
Behandelen inEEB
Stand van zaken GS04-05-2018: uit besluitenlijst GS 24-04-2018: Het college besluit: 1. tot aansluiting bij de statiegeldalliantie; 2. met bijgaande brief Provinciale Staten hierover te informeren en voor te stellen om Motie 8-2018 als afgedaan te beschouwen; 3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Voorstel Presidium28-05-2018: deze motie is besproken in cie EEB van 24-05-2018 en de commissie beschouwt deze als afgedaan. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS 11-06-2018
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM 8-2018.pdf