Moties


« Terug


ID2713
OnderwerpInvesteren in stageplekken voor Noord-Hollandse jongeren
InhoudPS verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om: ● In gesprek met de technieksector te onderzoeken of, en zo ja welke, ondersteuning van de provincie en/of de werkambassadeur wenselijk is om het aantal stageplekken te bevorderen t.b.v. MBO-studenten.
NummerM184-2020
StatusAangenomen
IndienerCarton, J.J. (PvdA)
Mede-indienerHoogervorst, W. (SP)
Kanik, E.B. (D66)
FractiePvdA, D66, SP
PortefeuillehouderZaal, I.
Stemverhouding
Datum PS11/9/2020
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS22-04-2021: uit besluitenlijst GS d.d. 20-04-2021: Via motie 184 hebben Provinciale Staten het college verzocht om in gesprek te gaan met de technieksector om te onderzoeken of er ondersteuning van de provincie nodig is voor het oplossen van een mogelijk tekort aan stageplaatsen of leerbanen ten gevolge van Covid19 maatregelen. De conclusie is dat er nu geen problemen zijn bij de MBO techniekopleidingen om jongeren aan stages en/of leerwerkplekken te helpen. Besluit GS d.d. 20-04-2021: 1. Kennis te nemen van het uitgevoerde onderzoek naar de beschikbaarheid van stage- en leerwerkplekken in de techniek voor jongeren in Noord-Holland; 2. Provinciale Staten voor te stellen Motie 184-2020 als afgehandeld te beschouwen; 3. Provinciale Staten te informeren via bijgevoegde brief. 01-04-2021 Uitwerking motie is voorzien met een GS besluit op 20 april 2021, eind april zal PS hierover informatie ontvangen
Voorstel Presidium16-06-2021: commissie EFB van 14-06-2021 stemt in met afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 22-04-2021 Afdoeningsvoorstel staat op agenda EFB van 14 juni 2021.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 28-06-2021
AgendapuntPS-vergadering 09-11-2020 > 9.1 Ingediende moties en amendementen bij Begroting
Afgedaan met tekst
BijlageM184-2020 -AANGENOMEN-