Moties


« Terug


ID2683
OnderwerpOpstarten Openbaar Vervoer - buurtbussen
InhoudPS besluit het college van Gedeputeerde Staten op te roepen: ­ zich tot het uiterste in te spannen om, samen met de buurtbusverenigingen en Connexxion te komen tot een succesvolle en zo compleet mogelijke opstart van de buurtbuslijnen in de provincie Noord-Holland — waar nodig zal gezocht worden naar alternatieve oplossingen om vervoersmogelijkheden te kunnen garanderen. ­ PS zo spoedig mogelijk te informeren over deze inspanningen en over de resultaten van die inspanningen; ­ de bewoners van woonkernen, die voor het DV afhankelijk zijn van de buurtbuslijnen, een goed perspectief te bieden op het weer gebruik kunnen maken van de buurtbus.
NummerM54-2020
StatusAangenomen
IndienerHoogervorst, W. (SP)
Mede-indienerHollebeek, J.P. (PvdD)
Doevendans, S. (PvdA)
FractieSP, PvdD, PvdA
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingUnaniem aangenomen (Afwezig fractie Denk)
Datum PS6/29/2020
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS25-08-2020 De motie wordt momenteel uitgevoerd. De voortgang volgt in brief over corona en OV aan PS eind augustus, waarmee we het voorstel zullen doen om de motie als afgedaan te beschouwen.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM54-2020 Aangenomen.pdf