Moties


« Terug


ID2783
OnderwerpMotie aantrekkelijke doorfietsroutes
InhoudPS roepen GS op: - bij de verdere uitwerking van het beleid voor actieve mobiliteit, waar mogelijk en gewenst, aandacht te besteden aan het aanleggen van natuurlijke elementen langs doorfietsroutes.
NummerM67-2022
StatusAangenomen
IndienerHollebeek, J.P. (PvdD)
Mede-indienerGringhuis, J. (GroenLinks)
Steeman, M.C. (D66)
FractiePvdD, GroenLinks, D66
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: JA21,PVV, Liberaal N-H Voor: Overige fracties Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS5/23/2022
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS20-09-2022: uit besluitenlijst GS d.d. 13-09-2022: In de afgelopen drie jaar zijn diverse moties aangenomen die samenhangen met actieve mobiliteit. Voor de moties die zijn uitgevoerd, maar waarvan de afdoening niet gekoppeld kan worden aan een inhoudelijk stuk, is een gebundeld afdoeningsvoorstel gemaakt voor Provinciale Staten. Het gaat om demoties M83-2019 ‘Fietsvriendelijke stoplichten’ (Klein, M.C.A, CU, 11 november 2019), M221-2021 ‘Terughoudend met betonnen fietspaden in NNN’ (G.H.J. Kohler, JA21, 15 november 2021), M67-2022 ‘Aantrekkelijke doorfietsroutes’ (J.P. Hollebeek, PvdD, 23 mei 2022) en M69-2022 ‘Geen haaientanden op Noord-Hollandse fietspaden’ (M.C.A. Klein, CU, 23 mei 2022). Besluit GS: 1. PS met bijgaande brief te informeren over de uitvoering van de moties M83-2019, M221-2021, M67-2022 en M69-2022; 2. PS te verzoeken deze moties als afgedaan te beschouwen. 09-08-2022 Deze motie is geborgd in het beleid. In de op 23 mei jl. door PS vastgestelde Actieagenda Actieve Mobiliteit staat op pagina 2 van de bijlage bij ‘Eisen aan de regionale fietsinfrastructuur’: “Niet alleen een verkeersveilige maar ook een groene en klimaatadaptieve inrichting en inpassing vragen om (innovatieve) maatregelen mee te nemen in het ontwerp”. Deze borging in het beleid zorgt ervoor dat bij de verdere uitwerking, waar mogelijk en gewenst, aandacht wordt besteed aan het aanleggen van natuurlijke elementen langs (door)fietsroutes. In september volgt een afdoeningsvoorstel voor deze motie.
Voorstel Presidium30-09-2022: Commissie M&B van 29-09-2022 heeft ingestemd met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 20-09-2022: afdoeningsvoorstel komt aan de orde in cie M&B van september.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 10-10-2022
AgendapuntPS-vergadering 23-05-2022 > 13 Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027 & Regionaal Toekomstbeeld Fiets (VD-28).
Afgedaan met tekst
BijlageM67-2022 AANGENOMEN