Moties


« Terug


ID2634
OnderwerpInvesteringen in vitaliteit platteland AANGEHOUDEN
InhoudPS verzoeken GS - het Leefbaarheidsfonds zo in te richten dat hieruit ook maatregelen betaald kunnen worden die de vitaliteit van dorpen en het platteland versterken; - extra financiële middelen te zoeken om dit fonds te vullen;
NummerM26-2019
StatusAangehouden
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indiener
FractieChristenUnie
PortefeuillehouderLoggen, C.
Stemverhouding
Datum PS6/17/2019
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS
Voorstel Presidiumnovember 2019: Presidium 4-11-2019 heeft besloten om de aangehouden moties niet meer op een lijst bij te houden. Derhalve worden alle nog openstaande aangehouden moties afgedaan. 29-10-2019: uit notulen PS 17-06-2019: Fractie ChristenUnie heeft wegens omstandigheden de vergadering eerder moeten verlaten, maar heeft de voorzitter bericht gegeven zich aan te sluiten bij de stemverklaringen en de moties aan te willen houden om te kijken of ze op een ander moment ingediend kunnen worden.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPresidium 04-11-2019
AgendapuntPS-vergadering 17-06-2019 > 3 Bespreking coalitieakkoord met toelichting van de formateur.
Afgedaan met tekst
BijlageM26-2019-aangehouden-ONLINE-VERSIE.pdf