Moties


« Terug


ID2639
OnderwerpVersterken betrokkenheid jongeren bij de politiek - het financieel ondersteunen van jeugddebatten AANGEHOUDEN
InhoudPS verzoeken GS - steun uit te spreken voor de verbetering van de participatie van de jeugd in onze provincie in het algemeen, en in de politiek in het bijzonder; - op korte termijn het initiatief te nemen tot het instellen van een werkgroep Jeugdparticipatie en deze werkgroep opdracht te geven om met voorstellen te komen die bijdragen aan het versterken van de betrokkenheid van de Noord-Hollandse jeugd bij het politieke en bestuurlijke proces; - bij de provinciale begroting voor het jaar 2020 een substantieel bedrag vrij te spelen ten behoeve van het financieel ondersteunen van activiteiten georganiseerd door de werkgroep.
NummerM33-2019
StatusAangehouden
IndienerAlberts, R. (SP)
Mede-indiener
FractieSP
PortefeuillehouderDijk van, A.
Stemverhouding
Datum PS7/8/2019
Behandelen inPresidium
Stand van zaken GS
Voorstel Presidiumnovember 2019: Presidium 4-11-2019 heeft besloten om de aangehouden moties niet meer op een lijst bij te houden. Derhalve worden alle nog openstaande aangehouden moties afgedaan. 15-07-2019: Reden aanhouden motie uit notulen PS 8-7-2019: "Mw. Alberts: …..De motie over de jeugddebatten wil ik aanhouden en ten gunste laten vallen aan de motie waar meer namen op staan. Het belangrijkste argument is: die is aan PS gericht. Onder andere ook om die reden."
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPresidium 04-11-2019
AgendapuntPS-vergadering 08-07-2019 > 10 Kaderbrief 2020 (VD-51).
Afgedaan met tekst
BijlageM33-2019 aangehouden ONLINE VERSIE.pdf