Moties


« Terug


ID2676
OnderwerpMaatregelen projecten infrastructuur tegen recessie
InhoudPS verzoekt te inventariseren of en welke projecten uit het PMI en PMO versneld uitgevoerd zouden kunnen worden, en hierover op korte termijn terug te rapporteren met daarin begrepen consequenties voor ambtelijke inzet en voor de financiële middelen op meerjarenbasis gezien. te inventariseren of er projecten zijn binnen Noord-Holland die onder de aandacht van de Taskforce lnfra van het Ministerie van l&W kunnen worden gebracht.
NummerM25A-2020
StatusAangenomen
IndienerGeffen, van G.H. (VVD)
Mede-indienerSteeman, M.C. (D66)
Soest, van W. (50+/PvdO)
Kuiper-Kuijpers, C.D.M. (CDA)
Hoogervorst, W. (SP)
Fractie VVD, D66, CDA, 50PLUS/Partij van de Ouderen, SP
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: PvdD. Voor: overige fracties (Fracties DENK en Baljeu afwezig)
Datum PS5/18/2020
Behandelen inR&W
Stand van zaken GS24-09-2020: uit besluitenlijst GS d.d. 22-09-2020: De provincie Noord-Holland kan tien infrastructurele projecten sneller starten dan gepland. Daarmee houdt de provincie werkgevers en werknemers in de wegenbouw aan het werk. In totaal gaat het om ruim 20 miljoen euro aan opdrachten. Provinciale Staten hebben om deze inventarisatie gevraagd. Besluit GS 22-09-2020: 1. Provinciale Staten met bijgevoegde brief te informeren over de stand van zaken van de uitwerking van Motie25A-2020 ‘maatregelen projecten infrastructuur tegen recessie’; 2. Provinciale Staten te verzoeken Motie 25A-2020 als afgedaan te beschouwen. 17-08-2020 De planning is om – conform de reactie van gedeputeerde in PS op de motie - in het najaar (richting behandeling van het iMPI (PMI-PMO)) bij PS met een inventarisatie van projecten uit het PMI en PMO te komen, welke mogelijk versneld uitgevoerd kunnen worden. Er is een eerste inventarisatie van projecten gemaakt, inclusief planning en inschatting van de benodigde capaciteit en middelen. Op basis van deze informatie wordt na het reces gekeken naar de mogelijkheden om werkzaamheden naar voren te halen. Hierbij zal worden gekeken naar financiële haalbaarheid, (markt)capaciteit en andere relevante kaders.
Voorstel Presidium24-09-2020: afdoeningsvoorstel van deze motie komt aan de orde in cie M&B van 26-10-2020.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM25-2020 Aangenomen-.pdf