Moties


« Terug


ID2670
OnderwerpParticipatiebijeenkomsten met gemeenteraden over Omgevingsverordening
InhoudPS verzoeken GS 1. twee participatiebijeenkomsten (een voor het noorden en een voor het zuiden van de provincie) te organiseren voor Noord-Hollandse gemeenteraadsleden en waterschapsbesturen over de omgevingsverordening van Noord-Holland ten behoeve van behandeling van de omgevingsverordening in de commissie en de Staten; 2. bij deze participatiebijeenkomsten de gemeenteraden en waterschapsbesturen in delegatie in de gelegenheid te stellen hun suggesties en vragen rechtstreeks aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten kenbaar te maken; 3. deze participatiebijeenkomsten te organiseren vlak nadat de omgevingsverordening ter inzage heeft gelegen en voordat Provinciale Staten deze behandelen in de commissie en definitief vaststellen in Provinciale Staten; 4. de griffie te verzoeken de organisatie hiervan op te pakken;
NummerM1-2020
StatusAangenomen
IndienerSanderse, M. (CDA)
Mede-indienerKaamer van Hoegee, J.F.L. (VVD)
Smaling, E.M.A. (SP)
FractieFractie CDA/VVD/SP
PortefeuillehouderLoggen, C.
StemverhoudingTegen: PvdD/50PLUS-PvdO Voor: overige fracties
Datum PS2/3/2020
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS10-08-2020 Er zijn geen actuele ontwikkelingen te melden. 21-04-2020 De oorspronkelijk geplande data voor de twee bijeenkomsten met gemeenteraadsleden in mei zijn geannuleerd, mede door de gehele wijziging van de planning ivm latere invoering omgevingswet en de maatregelen te bestrijding van het Corona-virus. De nieuwe data voor de twee bijeenkomsten zijn nog niet beken maar zullen eind augustus/ begin september gehouden worden. Vanuit de commissie RWK is een klankbordgroep van drie commissieleden betrokken bij de voorbereiding van deze bijeenkomsten
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 03-02-2020 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM1-2020-AANGENOMEN.pdf