Moties


« Terug


ID2671
OnderwerpStop de verhuurderheffing
Inhoud PS verzoeken het college van GS - Bij het Rijk actief te lobbyen voor de afschaffing van de verhuurderheffing in de huidige vorm en andere heffingen die het investeringsvermogen van corporaties belemmeren, zoals de anti-tax avoidance richtlijn (ATAD); - Bij de minister te bepleiten deze heffingen om te zetten in een investeringsfonds waar corporaties hun investeringen voor nieuwbouw en verduurzaming op in mindering kunnen brengen.
NummerM2-2020
StatusAangenomen
IndienerSmaling, E.M.A. (SP)
Mede-indienerVoskuil, L.Hj (PvdA)
Hollebeek, J.P. (PvdD)
Soest, van W. (50+/PvdO)
FractieSP, PvdA, PvdD, 50plus/PvdO
PortefeuillehouderLoggen, C.
StemverhoudingTegen: VVD/FvD/Baljeu. Voor: overige fracties
Datum PS2/3/2020
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS10-08-2020 We zijn bezig met het beantwoorden van de motie en verwachten dat hij besproken kan worden in de commissie RWK van oktober. 28-04-2020 Gedeputeerde Loggen heeft in het ‘voortgangsoverleg Woondeal BZK-MRA’ met de Minister van BZK, samen met de andere bestuurlijk trekkers van de Woondeal, aangedrongen op het verruimen van de investeringscapaciteit voor woningcorporaties. In het overleg is daarbij door de bestuurlijk trekkers MRA o.a. voorgesteld om de verhuurdersheffing af te schaffen om dit te bereiken, zodat corporaties meer woningbouw kunnen realiseren. De Minister heeft daarbij laten weten dat hiervoor in de huidige coalitie geen draagvlak is voor afschaffen en dat een dergelijk besluit aan een volgend kabinet is. Wel heeft de Minister 1 miljard beschikbaar gesteld voor korting op de verhuurdersheffing. Indien dit wordt overtekend en effect heeft, wordt er binnen het Rijk gekeken naar mogelijkheden om deze heffingskorting te verruimen.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM2-2020 AANGENOMEN.pdf