Moties


« Terug


ID2806
OnderwerpMotie Instandhouding en duurzaam herstel ARTIS- Aquarium
InhoudPS verzoekt Gedeputeerde Staten: - Het Rijk te bewegen haar rol te nemen bij de instandhouding van het Rijksmonument Artis - Aquarium met een substantiële bijdrage voor de restauratie van het pand; - PS over de vorderingen te informeren; - Voorts te onderzoeken of de provinciale bijdrage aan de verduurzaming van het pand substantieel verhoogd kan worden tot maximaal 3 miljoen euro; - Deze bijdrage bij voorkeur te dekken uit het provinciale Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds; - Artis bij een toekenning van een bijdrage, een tegenprestatie te vragen waar gedacht kan worden aan gratis toegang en natuureducatie voor alle scholen in Noord-Holland.
NummerM187-2022
StatusAangenomen
IndienerMeerten-Kok, M.A.H. (VVD)
Mede-indienerAlberts, R. (SP)
Kanik, E.B. (D66)
Koyuncu, S. (DENK)
Soest, van W. (Partij van de Ouderen)
Zaal, G.R. (GroenLinks)
FractieVVD, D66, GroenLinks, DENK, 50PLUS/Partij voor de ouderen, SP
PortefeuillehouderKocken, R.
StemverhoudingTegen: PvdA, CDA, FvD, PvdD, PVV, ChristenUnie, Fractie Baljeu, N-NH. Voor: Overige fracties
Datum PS11/14/2022
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS13-01-2023 Er wordt verzocht om een afspraak tussen gedeputeerde Cultuur met staatssecretaris OCW om te zoeken naar gezamenlijke oplossing.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 14-11-2022 > 11 Indien aan de orde: advies GS motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
Afgedaan met tekst
BijlageM187-2022 AANGENOMEN.