Moties


« Terug


ID2798
OnderwerpMotie Aandacht voor bescherming dieren tegen extreem weer
InhoudPS verzoeken GS: - om binnen provinciale mogelijkheden aandacht te vragen voor oplossingen voor dit probleem, bijvoorbeeld via bestaande gebiedsprocessen, media en communicatiekanalen.
NummerM153-2022
StatusAangenomen
IndienerKostic, I. (PvdD)
Mede-indienerBwefar, R.I. (GroenLinks)
Koyuncu, S. (DENK)
Jensen, E.H.W. (JA21)
FractiePvdD, GroenLinks, DENK, JA21
PortefeuillehouderZaal, I.
StemverhoudingTegen: CDA, FvD
Datum PS7/4/2022
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS24-01-2023 Brief van GS aan PS is verstuurd met het verzoek om de motie af te handelen. 08-12-2022: uit besluitenlijst GS d.d. 06-12-2022: Provinciale Staten hebben op 4 juli 2022 met motie 153 Aandacht voor bescherming dieren tegen extreem weer, het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om binnen provinciale mogelijkheden aandacht te vragen voor oplossingen voor dit probleem. Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan deze motie. Besluit GS: 1. de brief aan Provinciale Staten te verzenden; 2. Provinciale Staten te verzoeken motie M153 als afgedaan te beschouwen. 18-10-2022 In oktober heeft een werkbezoek plaatsgevonden. 19-08-2022 Voor communicatie wordt onder meer de website boer en business in balans ingezet.
Voorstel Presidium26-01-2023: cie NLG van 16-01-2023 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 08-12-2022: het afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in cie NLG.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 06-02-2023
AgendapuntPS-vergadering 04-07-2022 > 10 Kaderbrief 2023 (VD-40).
Afgedaan met tekst
BijlageM153-2022 AANGENOMEN.