Moties


« Terug


ID2788
OnderwerpMotie Oproep: “Rijk, blijf het OV steunen!”
InhoudPS verzoekt en besluit het college van GS: • voluit te ondersteunen in het pleidooi voor voortzetting van de coronasteun voor het 0V vanuit het Rijk, met als doel het openbaar vervoer in onze provincie op peil te houden; • als uitgangspunt voor overleg met de staatssecretaris mee te geven de coronasteun zolang mogelijk door te laten lopen als nodig is.
NummerM128-2022
StatusAangenomen
IndienerHoogervorst, W. (SP)
Mede-indienerJensen, E.H.W. (JA21)
Soest, van W. (Partij van de Ouderen)
FractieSP, JA21, 50plus/PvdO
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingUnaniem aangenomen Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS7/4/2022
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS20-09-2022: uit besluitenlijst GS d.d. 13-09-2022: Stand van zaken beschikbaarheidsvergoeding OV. Met deze brief informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de voortgang in de uitvoering van Motie 128/2022 over het proces van de afgelopen weken met betrekking tot de steunmaatregelen van de rijksoverheid voor de openbaar vervoersector die worden verlengd tot 31 december 2022. Besluit GS: 1. Kennis te nemen van de stand van zaken rondom de beschikbaarheidsvergoeding OV 2023 en verder; 2. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief hierover te informeren en voor te stellen motie M128/2022 als afgedaan te beschouwen. 22-08-2022 GS beschouwen de motie 128-2022 als afgedaan aangezien PNH, tezamen met alle regionale opdrachtgevers voor het OV (12 provincies, 2 vervoerregio's & OV-bureau Groningen-Drenthe), zich inzetten voor verlenging van de BVOV tot het OV weer op het niveau pre-covid is. Zodra een volgende brief (over OV) aan PS wordt verzonden, zullen we dit daarin melden en PS vragen om de motie als afgedaan te beschouwen.
Voorstel Presidium30-09-2022: Commissie M&B van 29-09-2022 heeft ingestemd met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 20-09-2022: afdoeningsvoorstel komt aan de orde in cie M&B van september.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 10-10-2022
AgendapuntPS-vergadering 04-07-2022 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM128-2022 AANGENOMEN.