Moties


« Terug


ID2610
Onderwerp"Toerit fietstunnel Laren rechtleggen" AANGEHOUDEN
InhoudPS verzoeken GS : 1. Project "N525-05-Westerheide/Oude Postweg, gemeente Laren" nog niet naar de planfase te verschuiven maar voorlopig in de studiefase te houden; 2. alle benodigde stappen te zetten die nodig zijn om de aanrijroute naar de fietstunnel onder de N 525 bij Laren recht te leggen;
NummerM28-2018
StatusAangehouden
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indienerHietbrink, A. (GroenLinks)
Hoogervorst, W. (SP)
FractieChristenUnie-SGP, SP en GroenLinks
PortefeuillehouderTekin, A.
Stemverhouding
Datum PS7/9/2018
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium24-07-2018: reden aanhouden motie uit notulen PS 9 juli 2018: "De VOORZITTER: De heer Klein stelt voor om het aardkundig monument aan te passen, zodat de vergunning kan worden verleend. De gedeputeerde zegt, kom met een initiatief.... De heer KLEIN (CU/SGP): Ik wil de motie aanhouden om te kijken op welke manier de handschoen van de gedeputeerde op te pakken is."
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageAangehouden M28-2018 toerit fietstunnel Laren rechtleggen.pdf