Moties


« Terug


ID2610
Onderwerp"Toerit fietstunnel Laren rechtleggen" AANGEHOUDEN
InhoudPS verzoeken GS : 1. Project "N525-05-Westerheide/Oude Postweg, gemeente Laren" nog niet naar de planfase te verschuiven maar voorlopig in de studiefase te houden; 2. alle benodigde stappen te zetten die nodig zijn om de aanrijroute naar de fietstunnel onder de N 525 bij Laren recht te leggen;
NummerM28-2018
StatusAangehouden
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indienerHietbrink, A. (GroenLinks)
Hoogervorst, W. (SP)
FractieChristenUnie-SGP, SP en GroenLinks
PortefeuillehouderTekin, A.
Stemverhouding
Datum PS7/9/2018
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS
Voorstel Presidiumnovember 2019: Presidium 4-11-2019 heeft besloten om de aangehouden moties niet meer op een lijst bij te houden. Derhalve worden alle nog openstaande aangehouden moties afgedaan. 24-07-2018: reden aanhouden motie uit notulen PS 9 juli 2018: "De VOORZITTER: De heer Klein stelt voor om het aardkundig monument aan te passen, zodat de vergunning kan worden verleend. De gedeputeerde zegt, kom met een initiatief.... De heer KLEIN (CU/SGP): Ik wil de motie aanhouden om te kijken op welke manier de handschoen van de gedeputeerde op te pakken is."
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPresidium 04-11-2019
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageAangehouden M28-2018 toerit fietstunnel Laren rechtleggen.pdf