Moties


« Terug


ID2801
OnderwerpMotie Wildopvang De Bonte Piet
InhoudPS vraagt het college van GS: - Eénmalig een bedrag tot 10.000 euro vrij te maken voor Wildopvang De Bonte Piet waarmee dit asiel de financiële nood kan lenigen en de opvang/verzorging van gewonde of zieke vogels en inheemse wilde dieren vanuit de regio Den Helder, toch op een fatsoenlijk wijze kan blijven doorgaan.
NummerM172-2022
StatusAangenomen
IndienerJellema, A.A.J. (PvdA)
Mede-indienerKostic, I. (PvdD)
Bwefar, R.I. (GroenLinks)
Koning-Hoeve, W. (CDA)
Groot, J.M.E. de (SP)
FractiePvdA, PvdD, GroenLinks, CDA, SP
PortefeuillehouderZaal, I.
StemverhoudingTegen: VVD/ChristenUnie/Liberaal NH. Voor: Overige Fracties. Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS9/19/2022
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS20-01-2023 Deze motie is tijdens de Commissievergadering NLG van 16 januari 2023 afgedaan. 02-12-2022: uit besluitenlijst GS d.d. 29-11-2022: In augustus 2022 is Vogelasiel de Paddenstoel in Den Helder gesloten. De dieren en vogels uit deze wildopvang zijn vervolgens verplaatst naar Wildopvang De Bonte Piet. In motie 172-2022 zijn Gedeputeerde Staten gevraagd om éénmalig een bedrag tot € 10.000 vrij te maken ter ondersteuning van Wildopvang de Bonte Piet. Op deze manier kan de wildopvang in de regio Den Helder gecontinueerd worden. Ter invulling van Motie 172-2022 is er daarom door Gedeputeerde Staten € 10.000 beschikbaar gesteld voor een incidentele subsidie. Besluit GS: 1. Een incidentele subsidie ten behoeve van Wildopvang De Bonte Piet te verstrekken; 2. Subsidie te verlenen onder arrangement 1 van de Provinciale Verantwoordingssytematiek zoals opgenomen in het Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 22 november 2011, nr.2011-60983, tot vaststelling van de Aanwijzingen voor de subsidieverstrekking Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 3. Provinciale Staten middels brief te informeren en voor te stellen Motie 172-2022, betreffende financiële steun (€ 10.000) voor Wildopvang De Bonte Piet, daarmee als afgedaan te beschouwen. 18-10-2022 De afhandeling van deze motie is in ontwikkeling.
Voorstel Presidium26-01-2023: cie NLG van 16-01-2023 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 02-12-2022: het afdoeningsvoorstel komt eerst nog aan de orde in cie NLG.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 06-02-2023
AgendapuntPS-vergadering 19-09-2022 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM172-2022 AANGENOMEN.