Moties


« Terug


ID2604
OnderwerpBelangrijke vlaggen prominent in de Statenzaal: AANGEHOUDEN
InhoudMotie Vreemd a/d Orde verzoek de provinciale commissie paviljoen Welgelegen om: de mogelijkheden voor het plaatsen van de drie vlaggen in de Statenzaal te onderzoeken en daar een keuze in te maken.
NummerM129-2017
StatusAangehouden
IndienerYurdakul, Z. (D66)
Mede-indiener
FractieD66
PortefeuillehouderRemkes, J.
Stemverhouding
Datum PS12/18/2017
Behandelen in
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium23-04-2018: de voorzitter meldt m.b.t. moties 128/129/130-2018 in de vergadering van PS 23-04-2018 dat er uitvoering is gegeven aan het advies om de tekst van artikel 1 Grondwet in de entreeruimte van het Paviljoen aan te brengen. Voorstel: motie afdoen. 06-04-2018: Uit besluitenlijst Presidium d.d. 26-03-2018 m.b.t. moties 128/129/130-2018: 7. Afhandeling moties over vlaggen en artikel 1; het Presidium neemt kennis van het advies van de ambtelijk-bestuurlijke adviescommissie Paviljoen Welgelegen over de moties die in PS van 18 december 2017 zijn ingediend over het in de Statenzaal plaatsen van de Nederlandse, Europese en Noord-Hollandse vlaggen en artikel 1 van de Grondwet. Het presidium besluit dat de vlaggen niet zullen worden geplaatst en volgt het advies om de tekst van artikel 1 in de entreeruimte van het Paviljoen aan te brengen. 08-01-2018: Reden aanhouden motie uit notulen PS 18-12-2017: "De VOORZITTER: Dan ligt er de toezegging van de voorzitter van de commissie om nader te rapporteren in de richting van de Staten over de vlaggen en artikel 1." (m.b.t. moties M128, M129 en M130-2017, aangehouden door de respectievelijke fracties PVV, D66 en 50PLUS/SP).
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS 11-06-2018
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM129-2017.pdf