Moties


« Terug


ID2645
OnderwerpTerugdraaien bezuinigingen Cultureel Erfgoed Noord-Holland AANGEHOUDEN
InhoudPS verzoekt Gedeputeerde Staten de bezuinigingen, zoals aangekondigd in de begroting 2020, op monumentenzorg en cultureel erfgoed terug te draaien en deze te handhaven op het niveau 2018. Deze te financieren vanuit de extra uitgave (€19 mln) binnen het Participafiefonds Duurzame Economie Noord-Holland.
NummerM37-2019
StatusAangehouden
IndienerKohler, G.H.J. (FvD)
Mede-indiener
FractieFvD
PortefeuillehouderPels, Z.
Stemverhouding
Datum PS9/30/2019
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS
Voorstel Presidiumnovember 2019: Presidium 4-11-2019 heeft besloten om de aangehouden moties niet meer op een lijst bij te houden. Derhalve worden alle nog openstaande aangehouden moties afgedaan. 07-10-2019: uit notulen PS 30-09-2019: "Gedeputeerde PELS: …… Ik raad u aan om met ons verder te spreken in de komende commissie of anders de motie aan te houden tot de bespreking van de begroting, omdat als u dan nog steeds hetzelfde standpunt heeft, dit de beste plek is om de motie te bespreken. De heer KOHLER (FvD): Ik heb in de wandelgangen begrepen dat het beter is om deze motie aan te houden en dat doe ik ook."
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPresidium 04-11-2019
AgendapuntPS-vergadering 30-09-2019 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM37-2019 aangehouden -online versie-.pdf