Moties


« Terug


ID2796
OnderwerpMotie erfcoaches voor toekomstbestendig landelijk gebied
InhoudPS verzoeken GS: - Het voorstel ‘erfcoaches voor toekomstbestendig landelijk gebied’, bijgevoegd als bijlage van deze motie, mee te nemen bij het opstellen van de begroting.
NummerM151-2022
StatusAangenomen
IndienerKoning-Hoeve, W. (CDA)
Mede-indiener
FractieCDA
PortefeuillehouderRommel, E.
StemverhoudingTegen: FvD, PvdD, PVV(verdeeld), Liberaal NH Voor: overige fracties Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS7/4/2022
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS10-01-2023 Omdat er al erfcoaches bestaan in Noord-Holland onder het Landbouwportaal Noord-Holland die een andere functie hebben, krijgt de “erfcoach” de naam ondernemerscoach. Het concept wordt momenteel uitgewerkt samen met relevante agrarische partijen in Noord-Holland. Het ministerie van LNV is bezig met de uitwerking van sociaaleconomische begeleiding van agrariërs waar een groot budget voor vrijgemaakt is. Bij de uitwerking van deze motie wordt deze ontwikkeling meegenomen omdat ze inhoudelijk elkaar aanvullen en de uitvoering hoogstwaarschijnlijk bij de provincies terecht komt. 31-10-2022 De mogelijkheden waarop de erfcoaches ingezet kunnen worden, worden verkend samen met andere partijen in het veld. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak. 25-07-2022 als onderdeel van de gebiedsprocessen wordt momenteel de inzet van erfcoaches verder uitgewerkt, incl. voorstel voor de benodigde financiering.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 04-07-2022 > 10 Kaderbrief 2023 (VD-40).
Afgedaan met tekst
BijlageM151-2022 AANGENOMEN.