Moties


« Terug


ID2644
OnderwerpGeen provinciale steun voor het levend koken van kreeften en krabben.
InhoudPS verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: - geen middelen meer te steken in evenementen en activiteiten waarbij niet uitgesloten kan worden dat krabben en kreeften levend worden gekookt.
NummerM36-2019
StatusAangenomen
IndienerKostic, I. (PvdD)
Mede-indienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Kohler, G.H.J. (FvD)
Everduim, G. (DENK)
Er, A. (GroenLinks)
FractiePvdD, ChristenUnie, FvD, DENK, GroenLinks.
PortefeuillehouderZaal, I.
StemverhoudingTegen: VVD, D66, 2x PvdA (verdeeld). Voor: 4x PvdA en overige fracties (fractie DENK afwezig).
Datum PS9/30/2019
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS12-08-2020 Brief met afdoeningsvoorstel volgt binnenkort. 27-08-2020: uit besluitenlijst GS d.d. 25-08-2020: Besluit GS: Provinciale Staten met brief te informeren over de gewijzigde aanpak om met Amerikaanse rivierkreeften om te gaan, en daarmee aan Provinciale Staten voor te stellen om motie 36-209 inzake het levend koken van rivierkreeften als afgedaan te beschouwen. 26-03-2020 Sinds deze motie is aangenomen, is er geen provinciale steun meer geweest voor het levend koken van kreeften en krabben. Bovendien worden per keer afspraken gemaakt over hoe de catering zo duurzaam mogelijk kan, waarbij ook dierenwelzijn een belangrijk aandachtspunt is. Wij zullen u middels een brief verder informeren hoe wij inhoud geven aan het bestrijden van exoten binnen het Gebiedsprogramma Oostelijke Vechtplassen 03-02-2020 Sinds deze motie is aangenomen is er geen provinciale steun meer geweest voor het levend koken van kreeften en krabben.
Voorstel Presidium27-08-2020: brief GS met afdoeningsvoorstel komt aan de orde in cie NLG van 21-09-2020.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 30-09-2019 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM36-2019 aangenomen -online versie-.pdf