Moties


« Terug


ID2599
OnderwerpOmgevingswaarden
InhoudPS verzoeken GS: * in de Omgevingsverordening omgevingswaarden op te nemen, in ieder geval voor lucht, water, bodem en geluid; * bij het vaststellen van deze waarden de normen van de WHO voor luchtkwaliteit en geluid en de KRW voor waterkwaliteit als uitgangspunt te nemen; * te streven naar realisatie van deze normen uiterlijk per 2050;
NummerM90-2017
StatusAangenomen
IndienerVermaas, L.D. (PvdD)
Mede-indienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Leever, J.H. (ONH)
Meij, O. de (50PLUS)
FractiePvdD, ChristenUnie-SGP, 50PLUS, ONH
PortefeuillehouderGeldhof, J.
Loggen, C.
Tekin, A.
StemverhoudingTegen: CDA/PVV. Voor: overige fracties
Datum PS11/13/2017
Behandelen inR&W
Stand van zaken GS16-04-2018: Opgenomen in het Koersdocument, voorstel is om de motie als afgedaan te beschouwen. 10-01-2018 Na bespreking in de commissie R&W op 7 december 2017 verwerkt in het Koersdocument NH2050 dat op 18 december 2017 is vastgesteld in PS.
Voorstel Presidium30-03-2018: Koersdocument is vastgesteld in PS van 18-12-2017. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS 23-04-2018
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM90-2017.pdf