Moties


« Terug


ID2789
OnderwerpMotie Fiks de fixteams
InhoudPS verzoekt GS om: - In samenwerking met het SPDE en de initiatiefnemers in de MRA te komen tot inzicht in de behoefte van gemeenten bij het opzetten van lokale fixbrigades in Noord-Holland zoals omschreven; - Op basis van de uitkomsten de meest passende vorm en aanpak op te zetten voor het ondersteunen van belanghebbende gemeenten in NH en hierbij te onderzoeken of het zinvol is om aan te sluiten bij het landelijk initiatief Fixbrigade NL; - P5 te informeren hierover, alsmede over de voortgang van de (versnelde) verduurzaming van de gebouwde omgeving in NH.
NummerM130-2022
StatusAangenomen
IndienerVries, de A.T.B. (PvdA)
Mede-indienerGielen, A. (GroenLinks)
Hollebeek, J.P. (PvdD)
Koyuncu, S. (DENK)
FractiePvdA, GroenLinks, PvdD, DENK
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: VVD, FvD, PVV, Liberaal NH Voor: Overige fracties Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS7/4/2022
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS20-03-2023: uit GS-besluitenlijst d.d. 14-03-2023: Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 4 juli 2022 is motie 130-2022 aangenomen. Gedeputeerde Staten zijn door Provinciale Staten verzocht in samenwerking met de MRA en het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) onderzoek te doen naar de behoefte van gemeenten bij hulp bij het opzetten van een lokale fixbrigade. Conform de motie is de behoefte onderzocht en naar aanleiding van de minimale behoefte bij gemeenten zal er geen aanvullende ondersteuning worden geboden vanuit de provincie bij het opzetten van lokale fixbrigades. Wel wordt de ondersteuning aan gemeenten op het onderwerp energiearmoede voortgezet, afgestemd op de actuele behoeften van gemeenten. Besluit GS: 1. Provinciale Staten per brief brief te informeren over de uitwerking van motie 130-2022 over energiearmoede; 2. Provinciale Staten te verzoeken de motie 130-2022 als afgedaan te beschouwen. 16-01-2023 Deze motie wordt uitgevoerd en zal worden afgedaan met een brief aan PS, gecombineerd met een informatieverzoek tijdens een BOT sessie in RWK. Het doel is om dit uiterlijk eind februari te versturen. 26-10-2022 Er wordt gewerkt aan een uitvraag aan gemeenten over de behoefte aan ondersteuning bij het opzetten van lokale fixbrigades. Daarnaast is er op 24 oktober een benen-op-tafel (BOT) sessie georganiseerd met de commissie RWK. Hierbij wordt informatie gegeven over de werkzaamheden en het doel is om samen na te denken over een mogelijke rol van de provincie binnen het onderwerp energiearmoede. Tijdens de sessie wordt energiearmoede ook door vertaald in energierechtvaardigheid en hoe wij hiermee omgaan in de huidige energietransitie. Op basis van de ondersteuningsbehoefte van gemeenten en de discussie tijdens de BOT-sessie zal een advies voor de ondersteuning van de uitrol van Fixbrigades worden geformuleerd. 22-08-2022 Het Service Punt Duurzame Energie (SPDE) is actief bezig met het onderwerp energiearmoede door het informeren en adviseren van gemeenten en door kennisdeling. Het SPDE inventariseert naar de behoeften van gemeenten bij de opgave energiearmoede en neemt hier onder andere hulp bij het opzetten van een fixbrigade in mee.
Voorstel Presidium20-03-2023: het afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in een commissievergadering.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 04-07-2022 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM130-2022 AANGENOMEN.