Moties


« Terug


ID2661
OnderwerpVergroting bekendheid van Noord-Hollandse burgers met provinciaal referendum, burgerinitiatief en inspraak
InhoudPS verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: - de volgende vier communicatie-uitingen die bekendheid in grote mate zouden versterken te organiseren en uit te voeren; o de mogelijkheid tot het initiëren van een referendum, burgerinitiatief of inspraak opnemen in een (digitale) brochure en die onder Noord-Hollandse burgers verspreiden; o het doen van (meer) uitingen hieromtrent op sociale media; te denken valt hierbij aan een aparte website, en gebruik van de sociale media Facebook, Twitter en Instagram; o het opstellen en verspreiden van een infographic met wegwijzer over alle mogelijke manieren van inspraak en meedenken die Noord-Hollandse burgers t.a.v. het bestuur hebben; o de informatie op de website toegankelijk en up to date houden;
NummerM98-2019
StatusAangenomen
IndienerVastenhouw, J. (FvD)
Mede-indienerEverduim, G. (DENK)
Hollebeek, J.P. (PvdD)
Smaling, E.M.A. (SP)
Bezaan, I.A. (PVV)
Heijnen, D.G. (CDA)
Soest, van W. (50+/PvdO)
FractieFvD, DENK, PvdD, SP, PVV, CDA, 50 Plus/PvdO
PortefeuillehouderZaal, I.
StemverhoudingTegen: PvdA Voor: overige fracties Afwezig: fractie Baljeu
Datum PS11/11/2019
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS24-07-2020 De volgende acties zijn ter afdoening van deze motie uitgevoerd: 1. De webpagina https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Inspraak is nagelopen en geactualiseerd. 2.Er is een infographic gemaakt over de verschillende manieren waarop Noord-Hollanders kunnen meedenken of inspraak kunnen hebben. Deze wordt zowel online als offline gedeeld. 3.In zowel het digitale als het papieren magazine &Holland heeft de infographic een plek gekregen, aangevuld met interviews met Noord-Hollanders die gebruik gemaakt hebben van een of meerdere inspraakmogelijkheden. Deze artikelen zullen ook weer gedeeld worden op social media. 4. De infographic en de losse interviews zijn geadverteerd op sociale media van de provincie Noord-Holland met een verwijzing naar de actuele pagina over inspraakmogelijkheden. Er komt nog een brief richting PS met het voorstel om de motie als afgedaan te beschouwen. 27-03-2020 De uitvoering van deze motie is besproken in de staf van de cvdK. De volgende acties worden ter afdoening van deze motie voor de zomer van 2020 uitgevoerd: 1. De webpagina https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Inspraak wordt nagelopen en geactualiseerd. De pagina krijgt ook een verkorte url, bijvoorbeeld www.noord-holland.nl/meepraten. 2. Er wordt een infographic gemaakt over de verschillende manieren waarop Noord-Hollanders kunnen meedenken of inspraak kunnen hebben. Deze wordt zowel online als offline gedeeld. 3. In zowel het digitale als het papieren magazine &Holland krijgt de infographic ook een plek, aangevuld met ervaringen van Noord-Hollanders die gebruik gemaakt hebben van een of meerdere inspraakmogelijkheden. Deze artikelen zullen ook weer gedeeld worden op social media. 4. De infographic wordt gedeeld op Twitter, Facebook en Instagram van de provincie Noord-Holland met een verwijzing naar de actuele pagina over inspraakmogelijkheden. 03-02-2020 Uitvoering van de motie volgt medio 2020.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 11-11-2019 > 9.a Ingediende moties/amendementen
Afgedaan met tekst
BijlageM98-2019 AANGENOMEN online versie.pdf