Moties


« Terug


ID2591
OnderwerpStop bodemdaling in het Groene Hart. AANGEHOUDEN
InhoudPS verzoeken het College van GS: * beleid te ontwikkelen waarin gestreefd wordt de bodemdaling in het Groene Hart te stoppen.
NummerM57-2017
StatusAangehouden
IndienerLiere, A.E. van (PvdD)
Mede-indienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Kramer, F.J. (GroenLinks)
FractiePvdD, ChristenUnie-SGP, GroenLinks
PortefeuillehouderTekin, A.
Stemverhouding
Datum PS10/2/2017
Behandelen inNLWM
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium1-11-2018: cie NLWM gaat akkoord met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 15-10-2018: afdoen van deze motie wordt besproken in cie NLWM van 29-01-2018. 12-10-2017: Reden aanhouden motie uit notulen PS 02-10-2017: "De heer VAN LIERE (PvdD): Ik heb helaas nog niet met al mijn mede-indieners kunnen overleggen, maar ik zie de heer Klein in ieder geval aanschuiven. Mij heeft het verzoek bereikt om de motie aan te houden tot volgende week om integraal mee te kunnen wegen bij de Omgevingsvisie. Dat is een week uitstel en dat kan ik billijken, dus ik houd de motie aan."
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS 12-11-2018
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM57-2017.pdf